0

ASENKRON MOTORLARA YILDIZ ÜÇGEN YOL VERME

Share

Asenkron motorlar 3 takım bobinden oluşur. Motor klemenslerinde iki tane üçerli gruptan altı tane uç bulunur. Bu uçların bir tarafı eğer şöntlü ile yıldız, eğer karşılıklı olarak bağlı ise üçgen olarak çalışır.

Örnek üçgen bağlantı
Örnek yıldız bağlantı

Motorların yıldız-üçgen olarak çalışmasının amacı motorun rahat bir kalkış sağlamasıdır. Bir motor kalkış esnasında yüksek amper çeker ve bu istenmeyen bir durumdur. Bu durumun önüne geçebilmek için yıldız olarak kısa bir süre çalıştırılır ve sonrasında üçgen olarak devam eder.

KUMANDA OLARAK YILDIZ-ÜÇGEN

Güç Devresi

Yıldız-üçgen yol verme işleminde temel olarak 3 kontaktör bir zaman rölesi ve isteğe bağlı anahtar ve ya buton kullanılabilir.

Kontaktörler:

Ana Kontaktör

Yıldız Kontaktör

Üçgen Kontaktör

Ana kontaktörün bobin üçlarına enervi verildiğinde RST fazı U-V-W klemensine gider. ZXY klemensi ise yıldız kontaktörün çekmesi ile şöntlenerek bağlantı yapılır

Çizdiğimiz güç devresinden yola çıkarak,

Ana kontaktör enerji veriyor, yıldız kontaktörü çektiğinde kontaktörün üçları şöntlü olduğu için motor yıldız olarak çalışıyor.

Zaman rölesi gerekli süreyi tamamladıktan sonra yıldız kontaktörünün enerjini kesiyor ve üçgen kontaktör devreye giriyor.

Motor üzerinden eğer üçgen bağlatı yapmak istesek, motor klemens uçlarını karşılıklı olarak bağlamaız gerekecekti. Motorun U klemens ucuna R fazı geliyorsa Z ucunada aynı şekilde R fazı girmesi lazım.

Kontaktör girişlerini yaparken, ana kontaktörden aynı sırada rst çektiğmiz için üçgen kontaktörü devreye girdiğinde ana kontaktör ile üçgen bir bağlantı gerçekleştiriyor.

Örnek Kumanda Devresi

En sade hali ile yıldız üçgen bağlantısı bu şekildedir. Elektriksel kitlemeli yaparak bobin uçlarını tetikleme daha çok sağlıklı olacaktır.